Kontakt

„BORATO INVESTMENT” Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Nakielska 35

tel.: +48 32 768 27 00
fax: +48 32 768 27 09

e-mail: borato@borato.pl

NIP: 645-253-53-52
Regon: 242834717

Sąd Rejonowy w Gliwicach
nr KRS 0000405433

Kapitał zakładowy i wpłacony
PLN 5000,00 PLN