Zlewozmywaki

Wymagania w zakresie higieny formułowane przez władze sanitarne oraz zalecenia Unii
Europejskiej nakładają na producentów żywności konieczność zapewnienia
wysokich standardów higieny we wszystkich fazach produkcji.

Nasza oferta obejmuje sprzęt techniczny umożliwiający sprawne i efektywne
przeprowadzenie operacji mycia i dezynfekcji.

Zlewozmywaki3